Organisatie ontwikkeling

De omgeving van organisaties is voortdurend in beweging. Soms geeft dit aanleiding om de organisatie aan te passen, bijvoorbeeld vanwege een nieuwe strategie, een fusie of de noodzaak om klantgerichter/innovatiever/efficiënter te werken. Organisatieverandering vraagt om een stevige aanpak met aandacht voor strategie, stakeholder management, organisatieontwerp, talentontwikkeling, communicatie en arbeidsrecht. Nomad hrm helpt bij effectief uitvoeren van organisatie verandering met oog voor de medewerker.

Reorganiseren

In een reorganisatie zijn veel partijen betrokken, zoals de directie, managers, HR, de ondernemingsraad, vakbonden, communicatiespecialisten en uiteraard medewerkers zelf. De directie heeft de leidende rol en werkt nauw samen met HR. HR treft voorbereidingen, maakt plannen met managers en voert veranderingen door. Kortom HR speelt een belangrijke rol in organisatieverandering.

Nomad hrm is partner in organisatieverandering en hanteert een gestructureerde aanpak. Hierbij werken we aan de koppeling met de strategie, het opstellen van het organisatieontwerp, het vaststellen van personeelsimpact, bepalen van juridische kaders, uitwerken van communicatie en managen de verandering. Uitgangspunt is altijd een eerlijk en helder proces met oog voor de medewerker en emoties.

Met Nomad hrm komt de nieuwe organisatie sterk uit de startblokken.

Organisatie ontwikkeling

Naast het structuurverandering zorgt Nomad hrm voor verbetering van organisatorische succesfactoren, denk aan:

  • aantrekkingskracht voor talent
  • presterende teams
  • investeren in leren en ontwikkeling
  • verhogen van betrokkenheid
  • duidelijke vertaling van de missie, visie en strategie
  • efficiënte HR-processen
  • wendbaar zijn en het verminderen van bureaucratie

Meer informatie?

Benieuwd wat Nomad hrm voor jouw organisatie kan betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Neem Contact op