Optimaliseer HR

Organisaties veranderen en er ontstaan nieuwe behoeften bij medewerkers en managers. Dit vraagt regelmatig om nieuwe- of aangepaste HR-oplossingen. Vaak ontbreekt binnen HR-teams aan tijd om consequent te verbeteren. Hierdoor maakt HR geen optimale impact op talent, organisatie en resultaat. Nomad hrm brengt HR-expertise aan tafel en samen maken we een snelle verbeterslag in de HR-dienstverlening. In de optimalisatie van HR onderscheidt Nomad hrm vier aandachtsgebieden. Deze zijn de HR-basis, HR-processen, HR-strategie en het HR-model. Een goede samenhang tussen deze vier aspecten is doorslaggevend voor een sterke HR-dienstverlening.

Optimaliseer de HR-basis

Ontbreekt actuele HR-data, kost administratie veel tijd, hebben medewerkers vaak dezelfde soort vragen of zijn arbeidsvoorwaarden scheef gegroeid? Dan is er behoefte om de basis op orde te brengen. Het HR-team kan vaak onvoldoende toegevoegde waarde leveren door operationele ad-hoc taken. De basis op orde betekent onder meer digitaal werken, heldere informatie voor medewerkers, heldere functies en arbeidsvoorwaarden, rapportages en soepele samenwerking met de medewerkers en managers.

Optimaliseer HR-processen

HR helpt de business om te presteren met behulp van goede HR-processen en beleid. Structurele problemen rondom vacatures, verzuim en bijvoorbeeld verlies van personeel belemmeren de groei van talent en prestaties. Sterke HR-processen dragen bij aan de betrokkenheid, talent ontwikkeling, prestaties en managementvaardigheden.

Optimaliseer de HR-strategie

Waar we vaak niet bij stil staan is dat strategie van de organisatie wordt uitgevoerd door mensen. Regelmatig is de strategie -niet bekend of niet duidelijk vertaald naar concrete doelen. Hierdoor is de strategische bijdrage van teams vaak beperkt. Het formuleren van een praktische HR-strategie helpt om bedrijfsstrategie te vertalen in heldere doelen. Dit geeft richting aan ontwikkeling, de structuur, gedrag en het bereiken van duurzame resultaten.

Optimaliseer het HR-model

Het HR-model gaat over hoe HR-activiteiten worden uitgevoerd en hoe de HR-afdeling samenwerkt met medewerkers en managers. In veel organisaties is HR vooral de verantwoordelijkheid van het HR-team. Dit terwijl HR er primair gericht is op het ondersteunen van de medewerker en de manager. Medewerkers willen HR-zaken graag snel, makkelijk zelf kunnen regelen. Helaas is informatie vaak niet beschikbaar of zijn verantwoordelijkheden onduidelijk. Een sterk HR-model levert de medewerker en de manager de tools om zelf verantwoordelijkheden te nemen. Een modern HR-model gaat uit van vertrouwen in- en verantwoordelijkheid van medewerkers. Deze visie is leidend hoe informatie, processen en IT-systemen worden inzet om HR de business te laten ondersteunen.

Meer informatie?

Benieuwd wat Nomad hrm voor jouw organisatie kan betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op