Digitaliseer HR

Een HR-systeem is onmisbaar voor goede en efficiënte HR-dienstverlening. Medewerkers en managers kunnen direct en zelf HR-zaken regelen. Het systeem heeft invloed hoe de HR-zaken beleefd worden. De kracht is om systeem voor je te laten werken.

Een goed werkend systeem levert de organisatie veel op, tegelijkertijd zijn implementaties maar al te vaak onsuccesvol. Denk aan niet werkende modules, integratieproblemen, datafouten, onderbenutting en onvoorziene kosten. De oorzaak van niet succesvolle implementaties is vaak dat er te snel wordt begonnen met automatiseren. Het is van essentieel belang om op basis van een moderne visie complexiteit te reduceren en waar mogelijk zaken te standaardiseren.

Nomad hrm staat voor focus, mensgerichtheid en werkt met een agile mindset. In HR-systeem implementaties vertalen deze uitgangspunten in de Transform-2-Digital aanpak. Deze aanpak is erop gericht om op basis van een moderne visie complexiteit te reduceren en pas dan te starten met automatiseren.

Transform-2-Digital in 5 stappen

  1. Ontwikkel een visie op medewerkers die is gebaseerd op vertrouwen en verantwoordelijkheid. Vereenvoudig HR-processen en beleid.
  2. Betrek medewerkers en relevante afdelingen bij de veranderingen. Breng de business/technische vereisten in kaart
  3. Formuleer de systeemeisen en selecteer, onderhandel en contracteer de juiste leverancier
  4. Implementeer en test samen met medewerkers modules (agile mindset)
  5. Projectmanagement gericht op governance, het projectteam, de business case, projectplanning en change/communicatie.

Meer informatie?

Benieuwd wat Nomad hrm voor jouw organisatie kan betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Neem Contact op